20 april 2018

Zijn visserijgemeenschappen in staat de Brexit te overleven!

MDV geeft presentatie op het CPMR seminar bij Van der Valk te Almere. Het onderwerp van dit seminar was welke gevolgen Brexit heeft op vissers en visserijgemeenschappen. Hoe we er ook naar kijken, Brexit is een feit. De gevolgen voor de vissers en de visserijgemeenschappen rond het ‘water basin’ de Noordzee is op z’n zachts gezegd nog onduidelijk. Rekenmeester kunnen verschillende scenario’s voorrekenen, van doem tot hoopvol. Maar dat er gevolgen zijn, is duidelijk. Waar en in welke hoedanigheid is vooralsnog niet helder. Het is op dit moment vooral een politieke uitdaging. Alle reden om de politieke agenda te volgen en waar het mogelijk is, invloed uit te oefenen.

Het MDV bracht het proces naar voren hoe uiteindelijk het pilotschip realiteit werd. Begonnen in een crisis van torenhoge brandstof prijzen en lage marktprijzen voor vis. Maar na ruim 10 jaar worden de bedachte innovaties ingezet bij diverse nieuwbouw projecten en worden er zelfs minimaal 2 zusterschepen gebouwd.

Kan het eerdere proces van MDV iets bijdragen aan hoe om te gaan met een bedreiging als bijvoorbeeld Brexit. Wel wanneer in de bedreigingen de kansen niet worden gemist. En dat was de conclusie van de paneldiscussie. Er is op dit moment veel onzekerheid. Maar dat neemt niet weg om nu al actie te ondernemen en kansen te creëren. 
En zoals de inpolderingsplannen van de Zuiderzee, 100 jaar geleden als grote bedreiging werd gezien, wordt het in 2018 gevierd! 
Wie weet, zo werd afgerond, wordt binnenkort gevierd dat de vissers de bedreigingen van Brexit omgezet hebben in enorme kansen. Daarvoor is zijn; visie, gemeenschapszin, communicatie en ondernemerschap van enorm belang. Net als 100 jaar geleden.