22 augustus 2014

Kiellegging MDV-schip

Voor de vissersfamilies Kramer (UK202) en Romkes (UK 194) en Stichting MDV was het een speciale dag. Daarvoor werd zelfs het werk op de werf van C.R.S. BV te Rotterdam om 16:15 uur stilgelegd. Beide families waren door de aannemers Hoekman Shipbuilding en Padmos uitgenodigd om de kiel van het pilotschip te komen leggen.

Het pilotschip dat onderdeel is van het project van de stichting Masterplan Duurzame Visserij(MDV), zal door Hendrik Kramer, zoon van Klaas Kramer, en Hendrik Romkes worden gerund. Zij vormen de directie van de MDV BV. In mei 2015 zal het schip daadwerkelijk gaan vissen.

Het leggen van de kiel is een essentieel onderdeel van de bouw van het pilotschip dat onder klasse zal worden gebouwd. En voordat het daadwerkelijk gebouwd kan worden zijn bepaalde certificaten noodzakelijk. Daarom was Bureau Veritas als certificerende instantie aanwezig. De ceremonie werd overigens , in verband met veiligheidseisen, in klein comitÈ gehouden. De komende maanden zullen, gedurende de bouw van het casco, enkele excursies worden verzorgd zodat de sector en de direct betrokkenen zich kunnen laten informeren over de vorderingen, maar vooral over de opgedane kennis tijdens de toepassing van de innovaties.

Om 17:00 uur werd onder toeziend oog van de leiding van de werf, de aannemers, het MDV-bestuur en de familieleden, de kiel gelegd door Auke Hoefnagel (voorzitter stichting MDV). Het proces werd door de vertegenwoordigers van Bureau Veritas akkoord bevonden en de noodzakelijke certificaten daartoe afgegeven. Hierdoor kan de bouw daadwerkelijk van start gaan.

In zijn toespraak feliciteerde Auke Hoefnagel, namens het bestuur van stichting MDV, de beide ondernemers voor hun durf en innovatieve manier van samenwerken. Een samenwerking niet alleen door vissers onderling maar ook keten partijen die dit mogelijk maken; ondernemers, scheepswerven, overheden, financiers. Hij ging daarbij in op; de volharding, de aanloop heeft veel tijd en energie in beslag genomen; de organisatie, partijen bij elkaar brengen en geÔnteresseerd houden. Samen met een goede, heldere visie op het nieuwe vissen zijn dat de ingrediÎnten voor een beoogde transitie in de visserij.

Klaas Hoekman van Hoekman Shipbuilding sprak namens de werven. Hij memoreerde dat visserij zijn grondslag heeft in familiebedrijven. Dat bleek ook vandaag. Maar dat hebben scheepswerven ook. Hij feliciteerde de families en het bestuur van de stichting met de woorden dat niet alleen twee ondernemers dit project gezamenlijk oppakken, maar dat het sowieso al innovatief is te noemen dat twee werven samenwerken. Als dus, zo besloot hij, door samenwerking dit project tot stand kan worden gebracht, dan is het als het bekende ìene schaap over de damî. Hij wenste de bouwers een voorspoedige tijd toe en sprak de hoop uit het casco in december dit jaar op Urk te mogen verwelkomen.

Op de foto vlnr: Frans Veenstra, Leon Padmos, Klaas Hoekman, Hendrik Romkes (UK194), Klaas Kramer (UK202), Auke Hoefnagel, Philip ten Napel, Jaap Luchies, Klaas Albert Hoekman. Afwezig Kees Taal (bestuurslid)