Masterplan Duurzame Visserij informeert visserijsector 10 september 2013

Op zaterdag 28 september 2013 vindt een informatiebijeenkomst van het Masterplan Duurzame Visserij plaats. De stichting MDV wil de visserijsector informeren over de huidige stand van zaken. Het thema van de bijeenkomst is ‘Innovatie, an offer you can’t refuse’.

Het MDV wil de sector graag informeren over de uitgevoerde werkzaamheden, de kaders van de beschikking, de vervolgstappen en de kansen voor de sector om te participeren in de MDV-plannen. Als eerste stap is besloten om in samenwerking met de sector de ontwikkeling te starten van de twinrig-pulsmethode. Ook wil het stichtingsbestuur de sector de gelegenheid gaan bieden om plannen in te dienen voor de verdere realisatie en exploitatie van een duurzaam, innovatief visserijschip.

Aan het einde van de bijeenkomst bestaat de gelegenheid om na te praten tijdens de lunch (vanaf 12.30 tot 13.30 uur).

Beschikking
In maart 2013 heeft het MDV, na een lange voorbereidingsperiode, een beschikking ter waarde van 1,5 miljoen euro ontvangen van het Ministerie van Economische zaken ontvangen om baanbrekende innovaties te onderzoeken en te realiseren in de visserijsector. De doelstelling is een economisch en ecologisch zo duurzaam mogelijk verdienmodel in de (platvis)visserij te ontwikkelen. De bijeenkomst vindt plaats in het Van der Valk Hotel te Schiphol, start om 10.00 uur en duurt tot 14.00 uur. Aanmelden voor deze dag is noodzakelijk en kan via urk@flynth.nl of telefonisch via 0527-681641.

Download Bijgevoegd Bestand