Stand van zaken MDV 29 oktober 2013

Na de MDV bijeenkomst van 28 september hebben zich drie groepen vissers gemeld met een plan van aanpak voor het realiseren van het MDV pilotschip. De plannen worden nu door het bestuur doorgerekend en besproken. Duidelijk is dat de sector wel graag de transitie ziet gebeuren en wil zich daar als individuele ondernemer voor inzetten, maar dat vooral de financiële onzekerheid, van grote invloed is om de investeringsstap te zetten. Om meer inzicht te krijgen ten aanzien van de beweegredenen wel of niet in te gaan op het aanbod van MDV en een actueel beeld te krijgen van de stand van zaken rond visserijinnovatie zal het LEI Wageningen UR in week 44 een enquête onder de sector verspreiden. Ter ondersteuning van deze enquete zal Kees Taal steekproefgewijs onder de visserijondernemers telefonische interviews afnemen. Aan de hand van de resultaten zal het MDV bestuur verdere stappen ondernemen met betrekking tot het MDV pilotschip.