3 december 2015

MDV-1 start met praktijktesten scholstripmachine

Om tot een goede onderbouwing te komen van de werkelijke prestatie van de scholstripmachine  is vorige week gestart met een aantal praktijktesten. Deze week is de mechanisch gestripte schol verder onderzocht op kwaliteit en fileerrendament.

Daarbij wordt samengewerkt met de verwerkingssector  en onafhankelijke deskundigen. Enerzijds om vast te stellen wat het verschil in kwaliteit is tussen hand en mechanisch strippen  en anderzijds transparante data te krijgen van de bereikte fileerrendementen.