15 februari 2016

Maak kennis met ‘Tesla van de zee

‘Maak kennis met ‘Tesla van de zee’. De innovatieve kotter die tot een revolutie in de Nederlandse beroepsvisserij moet leiden jaagt deze zaterdag, ergens op de Noordzee, op tong en schol. Ruwweg tegelijkertijd is die MDV1 Immanuel het gespreksonderwerp in de weinig maritieme omgeving van een hotel onder de rook van Schiphol.
 
Duurzame visserij heeft toekomst
‘Gelukkig hebben vissers de laatste jaren vermogen kunnen opbouwen door de lage olieprijs en hoge visprijzen.’ Maar aan die gunstige omstandigheden komt ook een einde en de sector raakt steeds meer doordrongen van het feit dat een duurzame visserij de toekomst heeft. En die valt wel degelijk te koppelen aan rendament’, verzekert Hoefnagel. Volgens de stichting wijst de pilot met de MDV 1 uit dat de investering in een dergelijk schip binnen 8, 9 jaar is terugverdiend. 
 
Quote:
“Mooi dat de sector zelf nu ook oog heeft voor mileuvriendelijke innovaties” - Anne Doeksen, Stichting Noordzee
 
Lees het volledige artikel op de website van de Volkskrant:
 
Kanttekening van Stichting Masterplan Duurzame Visserij: De aankondiging dat scheepswerf Padmos de eerste order uit Frankrijk binnen heeft, vraagt enige nuance. Daarover informeren wij u binnenkort.

Download Bijgevoegd Bestand