23 september 2016

Bestuurders aan boord

HARLINGEN – Op initiatief van het Urker gemeentebestuur kwamen vrijdagmiddag tientallen bestuurders en politici in Harlingen aan boord van de MDV 1 ‘Immanuel’. Uit alle lagen van de overheid: Europa, nationaal, provinciaal en lokaal. De stichting Masterplan Duurzame Visserij en bemanning gaven een update van het innovatieproject. Het brandstofverbruik van de MDV 1 was afgelopen jaar volgens verwachting (7 ton per week), maar wat betreft de vangstverwerking moeten nog slagen worden gemaakt. Verder wordt in oktober weer gestart met het testen van de twinrigpuls, een combinatie van twinrig en pulsvisserij.

Centrale vraag deze middag was: ‘Is transitie van de vloot mogelijk door innovatie?’. Het antwoord is: Ja, maar wel onder voorwaarden. In de gesprekken werd duidelijk dat onzekerheden rondom de aanlandplicht, Brexit en gesloten gebieden op zee een grote rol spelen. Auke Hoefnagel, voorzitter van MDV, vroeg begrip voor de vissers, die door een opeenstapeling van regelgeving afwachtend zijn geworden met grote investeringen. ,,Er moet een betrouwbaar investeringsklimaat door de overheid worden geschapen, waardoor meer lange termijn beslissingen genomen kunnen worden.’’

Door de Urker wethouder Freek Brouwer werd vooraf aan een vaartocht een beeldje van een nettenboeter overhandigd namens de gemeente Urk. Na afloop werd er natuurlijk een scholletje genuttigd.

Bron: Visserijnieuws 30 september 2016
Fotos met dank aan Frits van der Starre

 

ChristenUnie aanwezig op dag voor bestuurders

Jan Huitema bezoekt MDV1

Carla Dik Faber en Eppo Bruins in de brug van MDV 1

Tientallen aanwezigen tijdens dag voor bestuurders

Download Bijgevoegd Bestand