31 oktober 2016

MDV 1 winnaar 'Schip van het Jaar' prijs 2016

Deze prestigieuze prijs wordt ieder jaar toegekend en uitgereikt aan een in technisch opzicht innovatief schip dat in Nederland is ontworpen en (grotendeels) is afgebouwd.

Wat is KNVTS?

Deze afkorting staat voor Koninklijke Nederlandse Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied.

Wat is de Schip van het Jaar prijs?

Deze prijs is door KNVTS geïnitieerd om de technische innovaties in de Nederlandse scheepsbouw te promoten.De jury toetst de ingediende schepen aan de criteria Ontwerp, Economie, Duurzaamheid, Veiligheid en Bouwproces. 

Wie waren genomineerd?

• Zeiljacht ‘Aquijo’ 
ontworpen en gebouwd door Oceanco te Alblasserdam en Scheepswerf Vitters te Zwartsluis.
• Vissersschip MDV1 ‘Immanuel’
ontworpen en gebouwd door Hoekman Shipbuilding te Urk en Padmos te Stellendam.
• Motorjacht ‘Savannah’
ontworpen en gebouwd door Feadship/Koninklijke de Vries Scheepsbouw BV te Aalsmeer.

Maritime Awards Gala

De uitreiking van de Schip van het Jaar prijs vindt plaats op het Maritime Awards Gala. In bijzijn van ruim achthonderd maritieme professionals, politici en belangstellenden werden de prijzen uitgereikt. Jort Kelder presenteerde de avond.

Premier Mark Rutte

Dhr. Rutte nam de opening van het gala voor zijn rekening. Daarin noemde hij MDV als volgt:
“De Immanuel is een sprekend voorbeeld van het innovatief vermogen van de Nederlandse kottervisserij. Het maakt dat we opnieuw voorop lopen in de wereld. En laat bovendien zien welke voortrekkersrol de maritieme sector kan spelen in de transitie naar duurzaam en verantwoord ondernemen.
De viskotter Immanuel is als ‘pilotschip’ onderdeel van het Masterplan Duurzame Visserij, een samenwerkingsverband van bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheid en NGO’s. En daarmee is het ook een illustratie van een van de sterke punten van de Nederlandse maritieme sector: de uitstekende samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven".

Waarom heeft MDV 1 Immanuel gewonnen?

Bij innovaties in de maritieme industrie zie je vaak dat van een schip alleen bij één aspect, bijvoorbeeld de voortstuwing, een nieuwe ontwikkeling wordt doorgevoerd. Dit is anders bij de MDV-1 Immanuel: hier is alles aan de viskotter nieuw ontworpen. De scheepsvorm, indeling, materialen en constructie, voortstuwingsinstallatie en visverwerking zijn allemaal innovaties ten opzichte van de traditionele Noordzee-kotters.

Bijlboeg

Jort Kelder presenteerde het Maritime Awards Gala. Hij stelde de vraag ‘waarom die rechte boegen?’. Bekijk het antwoord van juryvoorzitter Arie Pieterse in de video (klik voor de link)

Samenwerking

Het schip is gebouwd door een samenwerkingsverband van Hoekman Shipbuilding en de Machinefabriek Padmos binnen het innovatieproject Masterplan Duurzame Visserij. Namens Masterplan Duurzame Visserij gaat dan ook dank uit naar alle sponsoren en samenwerkende partijen.


Bekijk een overzicht van de reacties op Twitter. (Publicatie betekent daarbij niet perse instemming)

 

 

Download Bijgevoegd Bestand