9 december 2016

Onzekerheid, toch nieuwbouwplannen

URK/STELLENDAM - Vissers in de zuid verwachten stijgende brandstofprijzen. Dit jaar is de gasolie al gestegen van 25 naar 39 eurocent per liter. Daarom is er zeker interesse voor energiebesparing,  zoals innovatief toegepast op de MDV 1.

Enquete ledenvergadering

Op de ledenvergadering van Vissersvereniging Zuidwest vanuit Kenniskringen Visserij door Wageningen Economic Research (voorheen LEI) en de Stichting Masterplan Duurzame Visserij een enquête gehouden over de toepasbaarheid van MDV-innovaties in de Zuid. Duidelijk is dat de zuidvissers een ander vaartuigtype wensen dan de MDV 1. Ontwerpers en de MDV-initiatiefnemers zijn op zoek.

Plannen voor nieuwbouw

De verdiensten in de visserij zijn de laatste twee jaar best. Maar grootschalige innovatie door nieuwe schepen te laten bouwen wordt tegengehouden doordat veel ondernemers onzeker zijn, vooral als gevolg van de aanlandplicht en Brexit. Toch gaf in Stellendam bijna twintig procent van de ondernemers aan bezig te zijn met plannen voor nieuwbouw. Gewenste innovaties hebben vooral betrekking op energiebesparing. Het gros van de vissers vindt het MDV-voortstuwingsprincipe (diesel-elektrisch) en energiemanagementsysteem bruikbaar voor het eigen bedrijf.

Stijging brandstofkosten verwacht

Een ruime meerderheid van de aanwezigen verwacht voor de komende jaren een (forse) stijging van de brandstofkosten. Meer dan de helft verwacht een stijging tot meer dan 50 cent per liter. Een kwart van de ondernemers noemt het mogelijk dat een zuidkotter/tongvisser in de toekomst niet meer dan 7.500 liter brandstof per week zal verdraaien. De meerderheid legt het ambitieniveau op 10.000 liter, en dat betekent al een reductie van grofweg 45 procent. Bij een literprijs van 50 eurocent geeft dat een jaarlijkse besparing van 170.000 euro.

Lees het volledige artikel in Visserijnieuws van 9 december 2016

Download Bijgevoegd Bestand