23 oktober 2016

Maxima bekijkt MDV schip op DDW

De Dutch Design Week 2016 is achter de rug. Ook Stichting Masterplan Duurzame Visserij gaf daar acte de préséance. Wel enigszins ‘dure’ taal, maar in een inspirerende en visionaire omgeving als deze misstaat het project MDV met als concreet voorbeeld het pilotschip MDV-1 “Immanuël” niet.

Veel belangstelling voor de wijze waarop het project tot stand is gekomen en hoe dit door samenwerken, innovatie en ondernemerschap een richting weet te geven aan een sector die jaren onder vuur heeft gelegen en uit een dal weet te klimmen. Met als belangrijk element; duurzame aanpak van de uitdaging en anders leren kijken naar de situatie en daardoor, met gebruik maken van de denkkracht van anderen, tot een tastbaar bewijs te komen.
De Nederlandse visserijsector; een sector die bewust duurzaam met haar bronnen omgaat.

Koningin Maxima op Dutch Design Week

Ook koningin Maxima bracht een bezoek aan de beurs. De organisatie heeft telefonisch gemeld dat ook zij het MDV project met interesse heeft bekeken.


Wat is Dutch Design Week?

Elk jaar in oktober vindt in Eindhoven de negendaagse Dutch Design Week (DDW) plaats. Het grootste designevenement van Noord-Europa presenteert dan werk en concepten van ruim 2500 ontwerpers aan meer dan 295.000 bezoekers uit binnen- en buitenland. Verspreid over zo’n honderd locaties door de hele stad, organiseert en faciliteert DDW onder andere tentoonstellingen, lezingen, prijsuitreikingen, netwerkbijeenkomsten, debatten en festiviteiten.

DDW onderscheidt zich van andere designevenementen door zich te concentreren op ontwerpen voor de toekomst. Hoewel tijdens het evenement alle denkbare disciplines en aspecten van design aan bod komen, ligt de nadruk op experiment, vernieuwing en cross-overs. Bijzondere aandacht gaat jaarlijks uit naar werk en ontwikkeling van jong talent.

MDV schip op Dutch Design Week