30 oktober 2017

MDV naar circulair ontwerp

In oktober 2017 verscheen het onderzoeksrapport van MDV innovatiemanager Frans Veenstra in het Amerikaanse vakblad Journal of Fisheries and Aquaculture. Daarmee is er wetenschappelijke erkenning voor het MDV 1 ontwerpproces. Het vakblad publiceert wetenschappelijk artikelen op tal van onderzoeksgebieden met als doel de wetenschap en praktijkmensen dichter bij elkaar te brengen.

De publicatie is goedgekeurd nadat Amerikaanse wetenschappers in een peer review oordeelden dat het bouwproces van MDV 1 een interessante ontwikkeling is om tot ultiem duurzame vissersschepen te komen. Daarbij heeft het bedrijfsleven op zo'n manier samengewerkt dat de praktijk heeft uitgewezen dat MDV een methodische manier van ontwerpen is.

Circulair ontwerp heeft effect op restwaarde

De erkenning vanuit de wetenschap is een stap vooruit naar een circulair ontwerp voor vissersschepen. Daarbij staat het milieu centraal maar neemt ook de kans op een hogere restwaarde sterk toe.

Promoveren

Om volledige wetenschappelijk erkenning te krijgen voor een 'circulair visserschip van de toekomst' zijn stappen nodig. Tot op heden heeft innovatiemanager Frans Veenstra vanuit gedrevenheid voor de visserij de publicaties verwerkt. Nu is er de mogelijkheid te promoveren, waarmee een bedrag van € 5000,- is gemoeid. Gezocht wordt naar sponsoren vanuit de visserij.

Download Bijgevoegd Bestand