19 januari 2018

MDV uitgenodigd op LTO concres

LTO Noordoostpolder organiseerde vrijdag 19 januari het congres: Blijven(d) boeren in de NOP. Tijdens deze dag wordt vooruitgekeken naar de kansen voor agrarisch ondernemers in de Noordoostpolder. De dag vond plaats in theater 't Voorhuys in Emmeloord. Ter inspiratie was MDV uitgenodigd om meer te vertellen over de transitie in de visserij. Auke Hoefnagel en Hendrik Romkes mochten vertellen over de transitie in de Urker vissector en het nut en noodzaak van Masterplan Duurzame Visserij. Daarbij noemt Hendrik Romkes de terugkerende brandstofbesparing die elke week terugkomt. En dat tijdens de gehele periode dat het schip gebruikt wordt.

Stellingen

We geven u graag een verslag van de presentatie en het congres. Vissers als agrariërs van de zee en boeren in de polder kunnen ten slotte van elkaar leren en met elkaar optrekken. Dat er veel is dat boeren en vissers met elkaar verbind bleek opnieuw tijdens deze dag waarbij de boeren in de zaal antwoord gaven op stellingen.

Stelling 1: De consument gaat bepalen HOE er geproduceerd wordt.
Antwoord: Ja, was het antwoord van de aanwezigen

Stelling 2: Grootste verandering komt door:
Antwoord: Zie onder

Veranderingen komen van buitenaf


Grillen van de markt - Snelle terugverdientijd noodzakelijk

Terugkomend op de stelling dat de consument gaat bepalen HOE er geproduceerd word, was er de vraag vanuit het publiek: "Als de consument bepaalt, hoe moet daar dan op gereageerd worden vanuit de sector? En wat is de gedachte van MDV daar over?" Daarbij werd het voorbeeld genoemd dat supermarkten bepaalde producten gaan mijden omdat het publiek dat vraagt. Auke Hoefnagel wees daarbij op de urgentie van een snelle terugverdientijd bij de investering van een nieuw visserschip. Juist door de grillen van de consument en ontwikkelingen van buitenaf is een snelle aflossing een belangrijke afweging in de investeringsbeslissing.

Net als de boeren hebben vissers dus te maken met ontwikkelingen buitenaf. Op veel van die factoren heb je zelf weinig invloed. Daarom is een blik op de kostenkant voor zowel boeren als vissers van levensbelang.

Stelling Innovatie: 

Innovatie heeft bestaansrecht
Hoe gaan boeren om met NGO's en vraag van consument

Pieter de Wolf van WUR maakte de discussie los door het voorbeeld over bestrijdingsmiddelen. Een NGO, JUMBO en AH besloten samen een aantal bestrijdingsmiddelen binnen de komende jaren terug te dringen. Hoe gaan de boeren er voor zorgen dat ze bij dat soort besluiten aan tafel komen, en in dat soort beslissingen worden gemoeid. De boeren weten immers dat terwijl de consument eist minder bestrijdingsmiddelen te gebruiken, dit zeer moeilijk is. Boeren zijn al tijden bezig op een meer biologische manier te boeren. Bestrijdingsmiddelen zijn soms nodig, en het minderen van die middelen is niet per definitie beter voor het milieu.
Ook deze ochtend klonk de oproep onder de boeren om trots te zijn op de sector en dit uit de dragen. Terwijl NGO's soms anders doen vermoeden is de gemiddelde burger vaak heel positief over de Nederlandse boer, die tot de meest duurzame ter wereld behoren.

Jongeren

Een jongere boer nam het woord op de vraag hoe de toekomst werd gezien. Het algemene sentiment was positief, en deze jongere boer ook. Hoogwaardige kwalitatieve producten bieden en daarbij blijven communiceren met de consument.
Met die uitspraak blijkt in alles dat er veel is dat de boer en visserman met elkaar verbind. Op de oproep of er een boer was die eens meewilde met een visserschip werden er een drietal handen opgestoken.


Daarnaast was Jan Rotmans een van de sprekers, hij is hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid. Dagelijks werkt hij aan een gezonde, eerlijke én duurzame samenleving. Hij neemt de aanwezigen mee in zijn visie op de samenleving: We leven niet in een tijdperk van verandering, maar een verandering van tijdperk.

 

Foto onder: Auke Hoefnagel vertelt over het MDV transitieproces

Auke Hoefnagel vertelt over MDV proces

 

Fotograaf: Mariska Scholtens