6 december 2018

MDV Innovatiemanager op WMTC '18

WMTC is een wereld scheepsbouwcongres in Shanghai, China. MDV innovatiemanager Frans Veenstra werd uitgenodigd een presentatie te verzorgen over het ontwerpproces van pilotschip MDV 1 en wetenschappelijke doorstart naar emissieloos en circulair ontwerpen.

Klimaateisen Parijs en Katowice

Op het congres stonden de nieuwe klimaateisen centraal die besproken zijn tijdens Parijs in 2015, en dit jaar in Katowice, Polen.

Scheepsbouwers vroegen zich af hoe ze hier op moeten reageren. Met 50% reductie van de broeikasemissie voldoen MDV schepen al ruimschoots aan deze norm. Er was dan ook veel belangstelling naar deze praktijkcase. Want in de grote scheepvaart wordt vooralsnog aarzelend gereageerd, voornamelijk ingestoken op alternatieve brandstof installaties en reductie broeikasemissies.


Duurzame Nederlandse Visserij wereldwijd op de kaart

Deelname aan WMTC past in de serie wetenschappelijke paperpresentaties in Europa, USA en Azië. In mei 2019 is de MDV innovatiemanager ook uitgenodigd voor het Norfishing congres in Noorwegen. Door deelname aan buitenlandse congressen krijgt de Nederlandse verduurzaming tevens wereldwijde aandacht en kan geconstateerd worden dat we de visserij-duurzaamheidstoon zetten.


Voorvechter voor Nederlandse Visserij

Frans Veenstra bezoekt deze congressen op eigen initiatief, met steun van MDV. Uit sterke betrokkenheid bij de Nederlandse visserij zet hij zich op deze manier in. Daarbij hoopt hij in 2020 te promoveren op het wetenschappelijk beschreven ontwerpproces van MDV 1. Deze papers zijn hier te lezen.


Wetenschap en praktijk

De wetenschappelijke ontwerpbenadering levert een bijdrage aan de verdere plannen tot verduurzaming van MDV en de visserij. De beschrijving van het ontwerp is een hulpmiddel waarmee de praktijk gefaseerd kan toegroeien naar emissieloze schepen in een circulair-duurzame economie in 2050. Met het circulaire MDV-1 herontwerp wordt de haalbaarheid, betaalbaarheid en betrouwbaarheid op termijn aangetoond.

 

Frans Veenstra presenteert op congres WMTC in Shanghai

 

WMTC Shanghai 2018

Download Bijgevoegd Bestand